Jan Willem Hendriks
Gerard den Brabanderlaan 9
3454 LM De Meern

06 22 50 22 49
janwillem@floga.nl
Advies

Advies


FLOGA stelt de context waarin opleidings- en/ of verandervragen ontstaan centraal. Deze komen immers niet uit de lucht vallen. Floga faciliteert uw organisatie in het helder krijgen van aanwezige kennis, deze te delen en samen (nieuwe) kennis te ontwikkelen. Floga beschouwt ieder vraagstuk als een open situatie; wij gaan samen met de opdrachtgever op zoek naar het onbekende. Wij bieden onze ervaring aan op het gebied van lerend veranderen, kennisontwikkeling en procesbegeleiding om samen het lerend vermogen van de organisatie te ontwikkelen. Het leervermogen van de medewerkers vormt immers het fundament voor ondernemerschap, flexibiliteit en cocreatie. Dit is een voorwaarde voor sociale en technische innovatie.

Vanuit een open vizier, zoekend naar een oplossing komen we uit op een maatwerk training of opleiding, begeleide intervisie, ‘coaching on the job’ of een andere vorm van leren.

 
Recente opdrachten:

  •     Het begeleiden van organisaties bij visie- en strategieontwikkeling
  •     Het uitvoeren van assessments, gericht op instroom, doorstroom en/of uitstroom
  •     Het uitvoeren van cultuurworkshops als opmaat naar interne opleidingsprogramma’s
  •     Het implementeren van competentiemanagement      
  •     Het implementeren van verzuim- en reïntegratiemanagement
  •     Het implementeren van agressiemanagement