Jan Willem Hendriks
Gerard den Brabanderlaan 9
3454 LM De Meern

06 22 50 22 49
janwillem@floga.nl
FLOGA-cirkel

De FLOGA-cirkel

Balans tussen lichaam, geest, mensen en taken


Ons lichaam en onze geest zijn geen twee verschillende geïsoleerde, ongelijkwaardige eenheden, maar ze werken samen in een verband van wederzijdse afhankelijkheid. Ze werken zelfs heel goed samen, maar slechts als ze beiden goed gevoed worden. Als je ziek bent voel je je mentaal ook niet goed, en als je depressief bent krijg je al gauw ook andere klachten; het ene gaat nooit zonder het andere, zoveel is zeker. Hoe we ons voelen en over ons zelf denken heeft direct invloed op ons lichaam. Een gezond lichaam draagt bij tot een gezonde geest. Het leren inzien van de verbondenheid van geest en lichaam zal de kwaliteit van ons leven zeker verbeteren.

Vertaald naar samenwerkingsprocessen vloeit hieruit voort dat er met name ook een gezonde balans dient te bestaan tussen hetgeen van mensen wordt gevraagd en wat er aan hen wordt gegeven. Er wordt vaak immens veel van mensen geëist, zonder dat er over en weer zicht bestaat op diepere motieven, ambities en waardenbeleving bij alle betrokkenen. Je zou kunnen zeggen dat de mens achter de taakopdracht vaak niet meer in beeld is. Floga wil vanuit bovengenoemde inzichten hernieuwde aandacht schenken aan samenwerkingsprocessen en werken aan de communicatieve kracht van professionals.