Jan Willem Hendriks
Gerard den Brabanderlaan 9
3454 LM De Meern

06 22 50 22 49
janwillem@floga.nl
Mediation

Mediation

Wederzijdse belangen dieper leren verstaan


In conflicten komt veel samen. Wij leven in een standpunten maatschappij; botsende belangen worden niet als kansen gezien maar blijken vaak tot onoverkomelijke conflicten te leiden. Conflicten zijn van alle dag en zullen zich altijd voordoen tussen mensen. We spreken van een conflict wanneer zowel (professionele) belangen en doelen met elkaar in strijd raken. Conflictescalatie kost veel tijd, geld en energie en leidt vaak tot oplossingen ‘boven de strijdende partijen’, zoals rechtsgang, die vaak slechts compromissen onder druk oplevert. Mediation daarentegen is een conflictbemiddelende strategie ‘tussen de strijdende partijen’, die in de praktijk keer op keer zeer succesvol verloopt. Het wordt ook wel de strategie van de ‘open vuist’ genoemd, met een knipoog naar de kracht van inlevingsvermogen als wapen.

FLOGA mediators stellen partijen in staat om conflicten te beslechten door bruggen te slaan; bruggen die zich richten op het creëren van begrip voor de wederzijdse belangen. Neutraliteit, scherpte en integriteit zijn voor de rol van de mediator als bemiddelende partij van het grootste belang. Wanneer het partijen lukt om gezamenlijk op zoek te gaan en oplossingen te vinden voor belangentegenstellingen, dan heeft dat voor alle betrokkenen bovendien een zeer grote meerwaarde; er is rust in de relatie, mensen werken weer mee in plaats van tegen en er is niet zelden een bron van ziekteverzuim minder. Bovendien scheelt een mediationproces vaak aanzienlijk in tijd, energie en kosten.

Een mediationproces verloopt volgens een vast patroon van afspraken die vooraf door partijen worden vastgelegd in een mediationcontract. FLOGA mediators zijn integer, ervaren en betrokken en hebben jarenlange praktijkervaring.

Meer weten over FLOGA mediation? Mail naar: info@floga.nl