Jan Willem Hendriks
Gerard den Brabanderlaan 9
3454 LM De Meern

06 22 50 22 49
janwillem@floga.nl
Mythe van Promotheus

Hoe ‘floga’ tot de mensen kwam …


Veelbetekenend is de mythe van Prometheus. Bij de oorspronkelijke toebedeling van gaven en vaardigheden door de Griekse goden was de mens er bekaaid afgekomen. Zowel op het vlak van de overlevingsinstincten als op het vlak van de natuurlijke verdedigingsmiddelen waren de andere levende wezens er veel beter aan toe. Prometheus, zoon van de titaan Iapetus en broer van Atlas, stal het vuur, in de vorm van een toorts, de ‘floga’, van de Olympische goden en schonk het aan de mensen, die er vervolgens mee leerden een hoogstaande beschaving te ontwikkelen.

Prometheus wordt voorgesteld als een leraar die de mensen wederzijds respect bijbrengt en hen leert vooruit te zien: zijn naam wordt verklaard als 'de vooruitdenkende'. Prometheus werd door Zeus, de Griekse oppergod, uiteindelijk gestraft voor zijn hybris. De nemesis ('wrekende gerechtigheid') viel hem ten deel: hij werd aan de berg Kaukasus gekluisterd waar adelaar Ethon elke dag stukjes uit zijn lever kwam pikken. Elke nacht groeide de lever weer aan. De nemesis had voor eeuwig moeten duren maar de held Herakles bevrijdde hem tijdens zijn 11e werk.